MUA HÀNG ONLINE: 02435 380 977 / 0915 141 288
Liên hệ hợp tác phân phối
Phòng kinh doanh                    : 0243 9781 617
Bà Phạm Thị Thanh Tâm (TP)  : 0913 024 341

 

Liên hệ tuyển dụng
Phòng nhân sự                       : 0243 6321 524
Bà Trần Thị Thu Hà (TP)         : 0987 712 772

 

Liên hệ hợp tác truyền thông
Phòng PR - Marketing             : 0243 5380 977
Hotline                                   : 0915 141 288