MUA HÀNG ONLINE: 024 3374 3666 / 0915 141 288 | CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG: 024 3538 0977
KHÁNH THÀNH ĐIỂM TRƯỜNG PA KHỐM - HUA NHÀN - BẮC YÊN - SƠN LA
09/01/2017

Như #KBfashion đã thông tin lúc trước, ngày 16/10 vừa qua, Điểm trường Pa Khốm, Xã Hua Nhàn, Huyện Yên Châu đã được khánh thành.