MUA HÀNG ONLINE: 024 3374 3666 / 0915 141 288 | CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG: 024 3538 0977
Hợp tác phân phối
Phòng kinh doanh                    : 0243 9781 617
Bà Phạm Thị Thanh Tâm (TP)  : 0913 024 341

 

Tuyển dụng
Phòng nhân sự                       : 0243 6321 524

 

Hợp tác truyền thông
Phòng PR - Marketing             : 0243 5380 977