Chính sách bảo hành


1. Điều kiện bảo hành, sửa chữa: 

- Chỉ thực hiện việc sửa chữa đơn giản như cắt gấu, bóp eo, bóp ống. Không nhận sửa chữa 

hàng một cách phức tạp có thể làm thay đổi thiết kế chuẩn của sản phẩm.

- Chỉ nhận sửa sản phẩm khi KH đã thanh toán đầy đủ

- Không  nhận sửa các sản phẩm bán trong chương trình khuyến mãi 

2. Chi phí: 

- Công ty sẽ chịu phần chi phí sửa hàng đối với tất cả các mặt hàng (nguyên giá).

3. Thời gian giải quyết việc sửa hàng: 

-     Sửa hàng tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ khi khách yêu cầu sửa hàng, các trường hợp khác theo thỏa thuận giữa khách hàng và cửa hàng.