Liên hệ


Kinh Doanh 
Phòng kinh doanh : 0243 9781 617
Email : kinhdoanh@kbfashion.vn

Tuyển dụng 
Phòng Nhân sự : 0243 6321 524
Email : hcns@kbfashion.vn

Hợp tác truyền thông 
Phòng PR - Marketing : 0243 6321 524
Email : pr@kbfashion.vn

Phát triển đại lý 
Mrs. Nguyễn Thị Thu Hương : 0943 882 020
Email : phattriendaily@kbfashion.vn